Ανάκτηση από δίσκους τεχνολογίας SSD

Η ανάκτηση από δίσκους τεχνολογίας SSD είναι πάντα μία πρόκληση. Για να γίνει δυνατή η ανάκτηση της πληροφορίας πρέπει να αποκολληθούν όλα τα memory chips από την πλακέτα (PCB) και μετά να διαβαστεί το περιεχόμενό τους με ειδικό NAND reader. Στη συνέχεια, η πληροφορία που προέκυψε πρέπει να τοποθετηθεί σε σωστή σειρά με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων και να γίνει προσομοίωση του ελεγκτή της πλακέτας προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σωστά η πληροφορία.

Οι δίσκοι SSD παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους συνηθισμένους σκληρούς δίσκους διότι δεν περιλαμβάνουν καθόλου μηχανικά μέρη. Αποτελούνται μόνον από memory chips. Είναι ταχύτεροι, δεν κάνουν θόρυβο και είναι ανθεκτικοί σε περίπτωση πτώσης.

SSD – Solid State Drive

Οι δίσκοι SSD παρουσιάζουν τα εξής προβλήματα:
Λογικά προβλήματα: απώλεια partition, διαγραφή δεδομένων, καταστροφή δεδομένων από ιο, επανεγκατάση λειτουργικού συστήματος

Αν προσπαθήσετε να προχωρήσετε στην ανάκτηση μόνοι ή απευθυνόμενοι σε κάποιον μη έμπειρο τεχνικό είναι πολύ πιθανό να πρξενήσετε ανεπανόρθωτη βλάβη στο αποθηκευτικό μέσο και η ανάκτηση να γίνει αδύνατη!
Όταν σας παρουσιαστεί πρόβλημα αποσυνδέστε αμέσως το σκληρό δίσκο από το ρεύμα γιατί η συνέχής προσπάθεια μπορεί να
οδηγήσει στην περαιτέρω καταστροφή του δίσκου ή των δεδομένων σας.