ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Datamind παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ανάκτησης δεδομένων με εκλογικευμένο κόστος. Στις τιμές περιλαμβάνεται η μεταφορά, η διάγνωση και το κόστος των ανταλλακτικών. Για αυτό το λόγο δεν προκύπτουν κρυφές ή επιπλέον χρεώσεις κατά τη διάρκεια της ανάκτησης.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣAccounts

Free Trial

Your Text

ΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

70-150€

+24% ΦΠΑ

Απώλεια partition

Format/Διαγραφή αρχείων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

80-170€

+24% ΦΠΑ

Καμμένη πλακέτα

Προβληματική ROM

FIRMWARE

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

180-270€

+24% ΦΠΑ

Μη αναγνωρισιμότητα

Αργή μεταφορά αρχείων