Ανάκτηση δεδομένων από σκληρό δίσκο

Η Datamind παρέχει υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων και αρχείων από κατεστραμένους σκληρούς δίσκους οποιουδήποτε κατασκευαστή, μοντέλου, χωρητικότητας και λειτουργικού συστήματος

Ανάκτηση από σκληρο δίσκο

Η

Datamind δύναται να προβεί στην ανάκτηση δεδομένων και αρχείων από σκληρούς δίσκους (hdd) όλων των γνωστών κατασκευαστών (WD, SEAGATE, TOSHIBA, HGST, SAMSUNG) ανεξαρτήτως προβλήματος και συσκευής στην οποία λειτουργεί.

Η ανάκτηση δεδομένων από σκληρό δίσκο ξεκινά με τη διάγνωση του προβλήματος. Σε περίπτωση που διαγνωστεί πρόβλημα, στα μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη, είναι απαραίτητη η προσωρινή επισκευή του δίσκου προκειμένου να διαβαστούν τα δεδομένα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αντιγραφή των δεδομένων σε κάποιο υγιές αποθηκεύτικο μέσο διαβάζοντας το σκληρό δίσκο ανά τομέα (sector by sector).

Κατόπιν αποστέλεται στον πελάτη λίστα με τα ανακτηθέντα αρχεία ή συνδέεται εξ’ασποστάσεως και επιβεβαιώνει την ορθή τους ανάκτηση.

Τέλος αποστέλονται τα δεδομένα με προσωρινό αποθηκευτικό μέσο της εταιρίας μας, ανάλογα με το μέγεθος αυτών.

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων

  • Λογικά προβλήματα: απώλεια partition, διαγραφή δεδομένων, καταστροφή δεδομένων από ιό, επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, κατεστραμμένη βάση δεδομένων
  • Προβλήματα στα ηλεκτρονικά μέρη: υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα

  • Προβλήματα στις κεφαλές εγγραφής: προβλήματα στην ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων από τις κεφαλές τα οποία συνήθως συνοδεύονται από ασυνήθιστους ήχους (κλικ, μπιπ)

  • Προβλήματα στο μοτέρ: Κατεστραμμένο μοτέρ χαρακτηριστικό του οποίου είναι ένας βραχνός ήχος προσπάθειας περιστροφής των δίσκων

  • Προβλήματα στο firmware: αδυναμία ανάγνωσης των δεδομένων, αδυναμία αναγνώρισης του δίσκου κ.ά

  • Προβλήματα στους δίσκους(bad sectors): Μεγάλη καθυστέρηση στην λειτουργία του δίσκου, αυτόματα checkdisk κ.α