Ανάκτηση δεδομένων από συστοιχία RAID

Η τεχνολογία RAID χρησιμοποιείται για την απρόσκοπτη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών και δεδομένων.
Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η αστοχία υλικού ή λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 211-800-1320!

Ανάκτηση δεδομένων από συστοιχία RAID

Σ

την Datamind έχουμε εμπειρία ετών στην ανάκτηση από συστοιχίες RAID και ιδιαίτερα στην ανάκτηση από RAID εείναι η εμπειρία που μετράει. Ποτέ δύο περιπτώσεις RAID δεν είναι ίδιες και πρέπει να μελετηθεί καλά τόσο το software όσο και το hardware πριν προχωρήσουμε σε ενέργειες ανάκτησης.

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (images) από όλους τους λειτουργικούς δίσκους. Πρόκειται για ενέργεια η οποία φαίνεται να καθυστερεί την διαδικασία ανάκτησης αλλά είναι απαραίτητη. Τεχνικοί δίχως εμπειρία πολλές φορές το παραλείπουν και έχει σαν συνέπεια την απώλεια δεδομένων και την καταστροφή των αποθηκευτικών μέσων.

Στη συνέχεια ανακατασκευάζουμε το RAID σε δικά μας workstations δίχως να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του ίδιου controller, της κάρτας ή του NAS που δημιουργήθηκε η αρχική συστοιχία. Για αυτό και ποτέ δεν αποστέλετε τίποτα παραπάνω εκτός από τους σκληρούς δίσκους. Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά των δίσκων, τεχνικός μας μπορεί να έρθει για επιτόπια ανάκτηση.

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.