Μετρήσεις σκόνης στα εργαστήρια της Datamind

Η ανάκτηση δεδομένων πραγματοποιείται συνήθως δίχως το άνοιγμα του εξωτερικού περιβλήματος του σκληρού δίσκου.Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο σκληρός δίσκος πρέπει να ανοιχτεί και να επισκευαστεί πριν προχωρήσουμε στην ανάκτηση.

Tο περιβάλλον στο εσωτερικό του σκληρού δίσκου είναι απαλλαγμένο από σκόνη γιατί ο παραμικρός κόκος σκόνης αν εισέλθει μπορεί να προκαλέσει bad sectors και απώλεια δεδομένων. Για αυτό και οι σκληροί δίσκοι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να ανοίγονται μόνο σε περιβάλλοντα δίχως σκόνη.

Στην Datamind εκτελούμε καθημερινά μετρήσεις της ποιότητας αέρα μέσα στο clean room και στους θαλάμους νηματικής ροής. Κάθε μέρα πριν το άνοιγμα σκληρού δίσκου ελέγχεται ο αέρας και μόνο όταν φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα προχωρούμεστ ο άνοιγμα και την επισκευή. Στις φωτογραφίες παρακάτω φαίνονται μετρήσεις της ποιότητας του άερα στο στο clean room, στα γραφεία της εταιρίας (συνηθισμένο περιβάλλον γραφείου) και σε εξωτερικό περιβάλλον αντίστοιχα.