Ανάκτηση δεδομένων από συστοιχία RAID-0 (4 SAS δίσκοι)

Μεγάλη εταιρία τροφίμων μας παρέδωσε την παρακάτω συστοιχία δίσκων για ανάκτηση. Αρχικά δημιουργήσαμε αντίγραφα των τριών από τους τέσσερις δίσκους. Ο τέταρτος δίσκος αντιμετώπιζε πρόβλημα στο firmware το οποίο επισκευάστηκε και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην δημιουργία αντιγράφου του δίσκου αυτού.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε την ανακατασκευή του RAID-0 η οποία ήταν μια επίπονη διαδικασία γιατί έπρεπε να διορθωθεί κάθε λάθος καθώς ο πελάτης δεν ήθελε μόνο ανάκτηση των δεδομένων αλλά και να του δοθεί πλήρως λειτουργικό image. Ακόμα και το πιο μικρό λάθος θα μπορούσε να προκαλέσει τη μη ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος. Το image της συστοιχίας μεταφέρθηκε σε σκληρό δίσκο ο οποίος δόθηκε στον πελάτη αφού πρώτα έγινε παρουσίαση της λειτουργικότητας του νέου συστήματος σε server της εταιρίας μας.