ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ RAID

Π
αρακάτω φαίνονται φωτογραφίες από συστοιχίες δίσκων που ανακτήθηκαν την τελευταία εβδομάδα από την εταιρία μας. Πολύ συχνά φτάνουν στην εταιρία μας περιπτώσεις RAID για ανάκτηση και για αυτό παραθέτουμε εν συντομία τις παρακάτω συμβουλές:
  • Να αποφεύγεται το RAID-0 διότι αν και αυξάνει την ταχύτητα του συστήματος μπορεί εύκολα να καταλήξει σε απώλεια των δεδομένων
  • Να επιθεωρείται η κατάσταση των δίσκων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τις περισσότερες φορές καταστρέφεται ένας δίσκος από το RAID αλλά επειδή δεν υπάρχει σύστημα διάγνωσης δεν αντιλαμβάνεται κανένας το σφάλμα. Μόνο όταν καταστραφεί και δεύτερος δίσκος και αρχίσει το RAID να μην λειτουργεί συνειδητοποιείται το μέγεθος της ζημιάς.
  • Να μην υπάρχει εφησυχασμός λόγω της ύπαρξη του RAID (ακόμα και RAID-1 και όλα τα mirroring) αλλά να πραγματοποιείται τακτικό backup σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο γιατί όπως λέγεται ευρέως εξάλλου “Το RAID δεν υποκαθιστά το backup”