ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ RAID 10

Μας απεστάλη, από μεγάλη εταιρία, συστοιχία 4 δίσκων RAID 10, οι οποίοι είχαν γίνει format και είχε επανεγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα. Ζητούμενο ήταν η ανάκτηση των βάσεων δεδομένων πριν την νέα εγκατάσταση. Οι βάσεις δεδομένων ανάκτήθηκαν σε ποσοστό κοντά στο 95%.

Η διαδικασία απαίτησε:
  • καλη τεχνογνωσία συστοιχιών RAID
  • καλή τεχνογνωσία βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server και του format αυτών (mdf, ldf, bak) και
  • ένα hexadecimal editor