ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ microSD card 256GB

Ο ταν οι κάρτες μνήμες (microSD, SD, CF) δεν αναγνωρίζονται από το λειτουργικό σύστημα, συνήθως υπάρχει πρόβλημα στον controller της κάρτας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία ανάκτησης είναι πολύπλοκη. Απαιτούνται πολύ προσεκτικοί χειρισμοί και εργασία κάτω από το μικροσκόπιο (microsoldering). Εν αντιθέσει με τους σκληρούς δίσκους ή τους SSD δίσκους, δεν γνωρίζεις το τελικό αποτέλεσμα παρά μόνο όταν ολοκληρώσεις την διαδικασία ανάκτησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ:
  • Ειδικό κύκλωμα ανάγνωσης καρτών και εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης λειτουργιών controller
  • Γνώσεις microsoldering και ανάλογος εξοπλισμός
  • Λογικός αναλυτής και γνώσεις Open NAND Flash Interface (ONFI)
  • Την τύχη με το μέρος σου (να έχει “καεί” o controller και όχι άλλο μέρος της κάρτας)