Ανάκτηση από ransomware της οικογενείας phobos

Η
Datamind ανέκτησε επιτυχώς την βάση δεδομένων μεγάλης εταιρίας τροφίμων, η οποία είχε κρυπτογραφηθεί από variant του ransomware phobos. Τα αρχεία .mdf και .bak εκτός της αλλαγής τους είχαν υποστεί και μερική καταστροφή. Οι μηχανικοί της εταιρίας εξέτασαν προσεκτικά τα image των servers. Βρίσκοντας ίχνη του ransomware μπόρεσαν τελικά να αποκρυπτογραφήσουν τα αρχεία του sql server. Ωστόσο η εργασία δεν είχε τελειώσει. Σε συνεργασία με το IT κομμάτι της εταιρίας και με συνεχείς δοκιμές έγινε εφικτή η επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων και η πλήρης συνεργασία της με το Atlantis ERP.
Η διαδικασία ήταν χρονοβόρα αλλά ολοκληρώθηκε δίχως την πληρωμή λύτρων. Το αποτέλεσμα ήταν η ακέραια ανάκτηση της βάσης.