Διάρκεια ζωής SSD δίσκων

Τ
α τελευταία χρόνια οι δίσκοι SSD καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αποθηκευτικών μέσων. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα αναζήτησης και μεταφοράς δεδομένων. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς ιδιαίτερα σε εργασιακά περιβάλλοντα.
Το μειονέκτημα τους είναι ότι τα NAND chips που χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση των δεδομένων τους έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής. Ένας μηχανικός δίσκος (θεωρητικά τουλάχιστον) μπορεί να λειτουργεί για πάντα (στην πραγματικότητα, 10 χρόνια το μέγιστο). Σε έναν SSD δίσκο τα κελιά (cells) που κρατάνε την πληροφορία (bits) μπορούν να εγγραφούν από 3000 έως 100000 φορές. Για αυτό το λόγο και οι κατασκευαστές έχουν φτιάξει αλγορίθμους έτσι ώστε η πληροφορία να εγγράφεται ομοιόμορφα σε όλα τα κελιά.
Ο δείκτης TBW (Estimating terabytes written) αποτελεί ένα μέτρο του πόση πληροφορία μπορεί να εγγραφεί σε έναν δίσκο SSD κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Συνήθως για έναν δίσκο 250GB ο δείκτης κυμαίνεται από 60 εώς 150 TB. Για να καταλάβουμε το μέγεθος είναι σαν να γράφει έναν χρήστης 190GB καθημερινά και κατά τη διάρκεια ενός χρόνου.
Όλα τα παραπάνω να τονιστεί ότι είναι σε θεωρητικό επίπεδο!