Ανάκτηση δεδομένων από SSD δίσκους (σύντομες συμβουλές)

Σ
την περίπτωση που ο SSD δίσκος δεν εμφανίζεται στο BIOS ή δεν αναγνωρίζεται στα Windows (έστω και σαν raw δίσκος) μην προσπαθήσετε να ανακτήσετε τα δεδομένα μόνος σας. Είναι άσκοπος χρόνος. Τα εργαλεία που διατίθενται δωρεάν στο δίκτυο (ακόμα και τα εμπορικά) δεν μπορούν να βοηθήσουν.
Στις περιπτώσεις αυτές είτε υπάρχει πρόβλημα στο υλικό (hardware) είτε πρόβλημα στο λογισμικό του δίσκου (firmware). Ο μοναδικός τρόπος να αποκτήσετε μερική πρόσβαση στο δίσκο είναι μέσω του λεγόμενου factory access mode, το οποίο έχουν όλοι οι επώνυμοι δίσκοι SSD δίχως καμία εξαίρεση. Η λειτουργία αυτή ωστόσο μπορεί να ενεργοποιηθεί με εξειδικευμένα εργαλεία που κατέχουν μόνο εταιρίες ανάκτησης δεδομένων.
Μία τελευταία σημαντική συμβουλή είναι να αγοράζετε μόνο επώνυμους δίσκους SSD. Πολλοί μικροί κατασκευαστές SSD δίσκων χρησιμοποιούν chips δεύτερης διαλογής και συνήθως το firmware δεν δίνει δυνατότητες ανάκτησης των δεδομένων.