Ανάκτηση δεδομένων από συστοιχία RAID

Η τεχνολογία RAID χρησιμοποιείται για την απρόσκοπτη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών και δεδομένων.
Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η αστοχία υλικού ή λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

Ανάκτηση συστοιχίας RAID

Στην Datamind έχουμε εμπειρία ετών στην ανάκτηση από συστοιχίες RAID και ιδιαίτερα στην ανάκτηση από RAID εείναι η εμπειρία που μετράει. Ποτέ δύο περιπτώσεις RAID δεν είναι ίδιες και πρέπει να μελετηθεί καλά τόσο το software όσο και το hardware πριν προχωρήσουμε σε ενέργειες ανάκτησης.

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (images) από όλους τους λειτουργικούς δίσκους. Πρόκειται για ενέργεια η οποία φαίνεται να καθυστερεί την διαδικασία ανάκτησης αλλά είναι απαραίτητη. Τεχνικοί δίχως εμπειρία πολλές φορές το παραλείπουν και έχει σαν συνέπεια την απώλεια δεδομένων και την καταστροφή των αποθηκευτικών μέσων.

Στη συνέχεια ανακατασκευάζουμε το RAID σε δικά μας workstations δίχως να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του ίδιου controller, της κάρτας ή του NAS που δημιουργήθηκε η αρχική συστοιχία. Για αυτό και ποτέ δεν αποστέλετε τίποτα παραπάνω εκτός από τους σκληρούς δίσκους. Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά των δίσκων, τεχνικός μας μπορεί να έρθει για επιτόπια ανάκτηση.

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.

 

Υποστηριζόμενα RAID

RAID 1 και RAID 10
RAID 0 και RAID 01
RAID 1E
RAID 3
RAID 4
RAID 5, RAID 5E και RAID 5EE
RAID 6
RAID 50, 51, 60
Drobo
JBOD

Υποστηριζόμενοι ελεγκτές

Adaptec RAID
ASUS RAID
LG
Promise Technology
Supermicro
DELL (συμπεριλαμβανομένων των Power Edge series)
Intel
IBM (xSeries, Power Series)
HP (ProLiant)
LSI

Οδηγίες σε περίπτωση δυσλειτουργίας συστοιχίας RAID

Αν το RAID παρουσιάζει πρόβλημα, πρέπει να αποτανθείτε σε ειδικό. Μην προσπαθήσετε να αναδομήσετε το RAID ή να το βάλετε σε λειτουργία. Τέτοιου είδους ενέργειες μπορεί να καταλήξουν σε επανεγγραφές δεδομένων (overwrite), απώλεια ισοτιμίας (parity) και καταστροφή της συστοιχίας.

Επικοινωνήστε για άμεση τεχνική υποστήριξη.

Κάθημερινά κάποιος εκπρόσωπος μας είναι έτοιμος να σας εξυπηρεστήσει. Επικοινωνήστε και μάθετε άμεσα πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.