Ανάκτηση δεδομένων από USB Flash sticks

Η ανάκτηση δεδομένων από USB Flash sticks είναι μια πρόκληση για τον μηχανικό. Αιτία είναι ο μεγάλος αριθμός κατασκευαστών, η μη ύπαρξη προτύπων καθώς και το μικρό χρονικό διάστημα που κινούνται στην αγορά.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των συσκευών αυτών είναι η φορητότητα και η αντοχή που παρουσιάζουν. Η έλλειψη μηχανικών μερών, κεφαλών και μοτέρ είχε σαν αποτέλεσμα να αποτελέσουν γρήγορα το προτιμητέο αποθηκευτικό μέσο για μεταφορά δεδομένων.  Ωστόσο παρουσιάζουν συχνά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην ευαισθησία των συσκευών αυτών στις αυξομειώσεις τάσης.

Κατηγορίες προβλημάτων στα USB Flash sticks

  1. Λογικά προβλήματα – απώλεια του partition, διαγραφή δεδομένων, καταστροφή αρχείων από ιούς,
  2. Ηλεκτρονικά προβλήματα – Υπέρταση, προβλήματα στον ελεγκτή