Ανάκτηση δεδομένων από SD cards

Η Datamind παρέχει υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων από σκληρούς δίσκους οποιουδήποτε κατασκευαστή, μοντέλου, χωρητικότητας και λειτουργικού συστήματος

Ανάκτηση από SD Cards

Η ανάκτηση δεδομένων από SD/microSD cards είναι όπως και στους SSD δίσκους μια πρόκληση για τον μηχανικό. Αιτία είναι ο μεγάλος αριθμός κατασκευαστών, η μη ύπαρξη προτύπων καθώς και το μικρό χρονικό διάστημα που κινούνται στην αγορά.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των συσκευών αυτών είναι η φορητότητα και η αντοχή που παρουσιάζουν. Η έλλειψη μηχανικών μερών, κεφαλών και μοτέρ είχε σαν αποτέλεσμα γρήγορα να αποτελούν το προτιμητέο αποθηκευτικό μέσο για μεταφορά δεδομένων.  Ωστόσο παρουσιάζονται συχνά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην ευαισθησία των συσκευών αυτών στις αυξομειώσεις τάσης.

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων

Λογικά προβλήματα: απώλεια του partition, διαγραφή δεδομένων, καταστροφή αρχείων από ιούς
Ηλεκτρονικά προβλήματα: Υπέρταση, προβλήματα στον ελεγκτή

Άμεση τεχνική υποστήριξη.

Κάθημερινά κάποιος εκπρόσωπος μας είναι έτοιμος να σας εξυπηρεστήσει. Επικοινωνήστε και μάθετε άμεσα πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.