Ανάκτηση δεδομένων από SD/microSD cards

Η ανάκτηση δεδομένων από SD/microSD cards είναι όπως και στους SSD δίσκους μια πρόκληση για τον μηχανικό. Αιτία είναι ο μεγάλος αριθμός κατασκευαστών, η μη ύπαρξη προτύπων καθώς και το μικρό χρονικό διάστημα που κινούνται στην αγορά.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των συσκευών αυτών είναι η φορητότητα και η αντοχή που παρουσιάζουν. Η έλλειψη μηχανικών μερών, κεφαλών και μοτέρ είχε σαν αποτέλεσμα γρήγορα να αποτελούν το προτιμητέο αποθηκευτικό μέσο για μεταφορά δεδομένων.  Ωστόσο παρουσιάζονται συχνά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην ευαισθησία των συσκευών αυτών στις αυξομειώσεις τάσης.

Κατηγορίες προβλημάτων στις SD/microSD cards

  • Λογικά προβλήματα – απώλεια του partition, διαγραφή δεδομένων, καταστροφή αρχείων από ιούς,
  • Ηλεκτρονικά προβλήματα – Υπέρταση, προβλήματα στον ελεγκτή