Εμπιστευτικότητα

Χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διακριτικότητα. Εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα σας παραμένουν για 10 ημέρες εντός της εταιρίας προκειμένου να πιστοποιήσετε την πλήρη ανάκτηση τους και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά και μη αναστρέψιμα απο τους εξυπηρετητές αρχείων της εταιρίας.

Τα δεδομένα φυλλάσονται σε servers εκτός του διαδικτύου σε κρυπτογραφημένο σύστημα αρχείων.

privacy