Ανάκτηση δεδομένων από σκληρό δίσκο

Η Datamind παρέχει υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων από σκληρούς δίσκους οποιουδήποτε κατασκευαστή, μοντέλου, χωρητικότητας και λειτουργικού συστήματος

Ανάκτηση από σκληρο δίσκο

Η ανάκτηση δεδομένων από σκληρό δίσκο ξεκινά με τη διάγνωση του προβλήματος. Σε περίπτωση που διαγνωστεί πρόβλημα, στα μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη, είναι απαραίτητη η προσωρινή επισκευή του δίσκου προκειμένου να διαβαστούν τα δεδομένα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αντιγραφή των δεδομένων σε κάποιο υγιές αποθηκεύτικο μέσο διαβάζοντας το σκληρό δίσκο ανά τομέα (sector by sector).

Στην Datamind χρεώνουμε μόνο όταν πραγματοποιηθεί ανάκτηση των δεδομένων σας.

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων

Λογικά προβλήματα: απώλεια partition, διαγραφή δεδομένων, καταστροφή δεδομένων από ιό, επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, κατεστραμμένη βάση δεδομένων
Προβλήματα στα ηλεκτρονικά μέρη: υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
Προβλήματα στις κεφαλές εγγραφής: προβλήματα στην ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων από τις κεφαλές τα οποία συνήθως συνοδεύονται από ασυνήθιστους ήχους (κλικ, μπιπ)
Προβλήματα στο μοτέρ: Κατεστραμμένο μοτέρ χαρακτηριστικό του οποίου είναι ένας βραχνός ήχος προσπάθειας περιστροφής των δίσκων
Προβλήματα στο firmware: αδυναμία ανάγνωσης των δεδομένων, αδυναμία αναγνώρισης του δίσκου κ.ά
Προβλήματα στους δίσκους(bad sectors): Μεγάλη καθυστέρηση στην λειτουργία του δίσκου, αυτόματα checkdisk κ.α

Επικοινωνήστε για άμεση τεχνική υποστήριξη.

Κάθημερινά κάποιος εκπρόσωπος μας είναι έτοιμος να σας εξυπηρεστήσει. Επικοινωνήστε και μάθετε άμεσα πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.