Σκληροί δίσκοι (HDD)

Η ανάκτηση δεδομένων από σκληρό δίσκο ξεκινά με τη διάγνωση του προβλήματος. Σε περίπτωση που διαγνωστεί πρόβλημα, στα μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη, είναι απαραίτητη η προσωρινή επισκευή του δίσκου προκειμένου να διαβαστούν τα δεδομένα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αντιγραφή των δεδομένων σε κάποιο υγιές αποθηκεύτικο μέσο διαβάζοντας το σκληρό δίσκο ανά τομέα (sector by sector).

Technical surgeon working on hard drive - data recovery

Κατηγοριοποίηση προβλημάτων

Τα προβλήματα των σκληρών δίσκων μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

  • Λογικά προβλήματα: απώλεια partition, διαγραφή δεδομένων,
    καταστροφή δεδομένων από ιό, επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος, κατεστραμμένη βάση δεδομένων
  • Προβλήματα στα ηλεκτρονικά μέρη: υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
  • Προβλήματα στις κεφαλές εγγραφής: προβλήματα στην ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων από τις κεφαλές τα οποία συνήθως συνοδεύονται από ασυνήθιστους
    ήχους (κλικ, μπιπ)
  • Προβλήματα στο μοτέρ: Κατεστραμμένο μοτέρ χαρακτηριστικό του οποίου είναι ένας βραχνός ήχος προσπάθειας περιστροφής των δίσκων
  • Προβλήματα στο firmware: αδυναμία ανάγνωσης των δεδομένων, αδυναμία αναγνώρισης του δίσκου κ.ά.
  • Προβλήματα στους δίσκους(bad sectors): Μεγάλη καθυστέρηση στην λειτουργία του δίσκου, αυτόματα checkdisk κ.α