Ποιά είναι τα βήματα στη διαδικασία ανάκτησης?

data_recovery_steps

Εμπιστευτικότητα

Χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διακριτικότητα. Εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα σας παραμένουν για 10 ημέρες εντός της εταιρίας προκειμένου να πιστοποιήσετε την πλήρη ανάκτηση τους και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά και μη αναστρέψιμα απο τους εξυπηρετητές αρχείων της εταιρίας.

Τα δεδομένα φυλλάσονται σε servers εκτός του διαδικτύου σε κρυπτογραφημένο σύστημα αρχείων.

Χρόνος ανάκτησης

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των δεδομένων σας εξάρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το είδος και την έκταση της βλάβης, την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών καθώς και το επείγον της ανάκτησης.

Για τις επείγουσες περιπτώσεις ένας εκπρόσωπος της εταιρίας είναι πάντα διαθέσιμος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί 24 ώρες.