Η εταιρία

Η Datamind ιδρύθηκε το 2010 από μια ομάδα έμπειρων Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο της εταιρίας η έρευνα και η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων σε ψηφιακά μέσα με τις πιο προχωρημένες τεχνολογικά μεθόδους.
Αρχικά η εταιρία επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους. Από το 2012 με νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση επεκτάθηκε στην ανάκτηση δεδομένων από usb flash disks και SD cards.
Από τo 2014 με την ωρίμανση της τεχνολογίας των SSD δίσκων και την ταχύτατη διείσδυση τους στην αγορά των αποθηκευτικών μέσων προχώρησε και στον τομέα αυτό.
Η Datamind επενδύει συνεχώς σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση του προσωπικού της προκειμένου να συμβαδίζει με τις καλύτερες διεθνώς πρακτικές στην ανάκτηση δεδομένων και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της.
Από τις αρχές του 2016 η εταιρία έχει έδρα στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, έναν χώρο έρευνας και καινοτομίας και διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πατρών στον τομέα της ανάκτησης δεδομένων.

  • Δωρεάν διάγνωση του προβλήματος του αποθηκευτικού σας μέσου σε 24 ή 48 ώρες
  • Δωρεάν μεταφορά του αποθηκευτικού σας μέσου μέσω εταιρίας ταχυμεταφόρων. Εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.
  • ISO-100 clean room για το ασφαλές άνοιγμα σκληρών δίσκων μέσα σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον
  • Οικονομική ανάκτηση δεδομένων
  • Χειρισμός των δεδομένων σας με εχεμύθεια
  • Μηδενικό κόστος για τον πελάτη σε περίπτωση αδυναμίας ανάκτησης των δεδομένων
  • Ανάκτηση δεδομένων από όλα τα ψηφιακά μέσα
Ίδρυση της εταιρίας 2010
Η Datamind ιδρύθηκε το 2010 από μια ομάδα έμπειρων Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο της εταιρίας η έρευνα και η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων σε ψηφιακά μέσα με τις πιο προχωρημένες τεχνολογικά μεθόδους.
USB Flash cards & SD cards 2013
Αρχικά η εταιρία επικέντρωσε το ενδιαφέρον της μόνο στην ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους. Από το 2013 με νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση επεκτάθηκε στην ανάκτηση δεδομένων από usb flash disks και SD cards.
SSD Disks 2014
Από τo 2014 με την ωρίμανση της τεχνολογίας των SSD σκληρών δίσκων και την ταχύτατη διείσδυση τους στην αγορά των αποθηκευτικών μέσων προχώρησε και στον τομέα αυτό.
Επέκταση της εταιρίας 2015
H Datamind μέσα στο 2015 επεκτάθηκε με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα. Πραγματοποίησε νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ανανέωσε
τη διαδικτύακη της παρουσία με νέα ιστοσελίδα.
Μεταφορά έδρας στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 2016
Από τις αρχές του 2016 η εταιρία έχει έδρα στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, έναν χώρο έρευνας και καινοτομίας.
Έρευνα με έμφαση στα monoliths και στους δίσκους SSD.
Νέες επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή για την ανάκτηση δεδομένων από monoliths (SD cards. micro SD, Sony MemoryStick, MMC). Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους με γρατσουνιές (scratches) και την ανάκτηση από SSD δίσκους.
Ανάπτυξη συνεργασιών με στόσο την έρευνα και την παροχή προχωρημένων υπηρεσιών στους πελάτες μας
Συνεργασία με τις εταιρίες ανάκτησης δεδομένων LCTechnology International (UK) και IT-DOCTOR (RU).
Έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανάκτηση δεδομένων από δίσκους με scratches.